Produkt dnia
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dokonujemy tego zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie
Danych Osobowych (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam
dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:
Magdalena Lech
99-107 Upale Upale 24
NIP: 7752421506

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych ale we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: outletleczyca@gmail.com

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe
używane będą we właściwy sposób. Zobowiązujemy się dbać o to, by dane osobowe były:
1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź
ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w
jakim są gromadzone;
6. bezpieczne.
Rodzaje danych osobowych
Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem
różnych kanałów komunikacji, włączając w to nasz Sklep. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu
sprzedaży naszych produktów, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, np. w celach
marketingowych.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz
jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo

skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. Dane osobowe, które gromadzimy i
przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
2. dane adresowy, przede wszystkim adres doręczenia produktu;
3. dane dot. płatności, a więc np. numery rachunków bankowych czy kart kredytowych;
4. informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym
adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron
podmiotów zewnętrznych.
Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:
1. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych;
2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, np. dostarczenia przez nas produktu;
3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;
4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub
uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której
dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i
sprzedaży naszych produktów, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych.
Przetwarzamy dane osobowe, aby:
1. ułatwić korzystanie z naszego Sklepu, umożliwić Wam nabywanie naszych produktów oraz kontaktować się
z Wami w ramach standardowej obsługi;
2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta i wsparcie techniczne;
3. personalizować zawartość Sklepu i wyniki wyszukiwania.
Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do
minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie
wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w
następujących okolicznościach:
1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi
hostingowe, obsługę płatności, dostarczanie produktów (firmy kurierskie);
2. tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane
osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu
danych;
3. doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
4. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom
zewnętrznym.
Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia
odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy
dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule
umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Zgoda użytkownika
Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W
takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę,
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub
przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy
zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania
danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację
Twoich oczekiwań.

Twoje prawa
W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. W tym celu możesz
do nas napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Odpowiedź przekażemy Ci co do
zasady w formie e-mail.

Możesz także żądać uaktualnienia lub poprawienia Twoich danych.

Gdy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji zamówień na nasze produkty przetwarzamy dane
osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu
podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych,
które otrzymaliśmy od Ciebie.

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są
sytuacje, kiedy:
1. czekamy opłacenia zamówionego przez Ciebie produktu,
2. kupiłeś coś w naszym Sklepie – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach
księgowych;
3. podejrzewamy, że Twoje działania mogą powodować powstanie roszczeń wobec Twojej osoby.
Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy na podstawie
tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych.
Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą
wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Masz prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, na który się zapisałeś.
Możesz to uczynić w e-mailu z ostatnim newsletterem (na jego końcu zawarty jest odnośnik, który po
kliknięciu anuluje dalszą wysyłkę newsletterów) lub pisząc do nas na adresy wskazane na początku Polityki
Prywatności.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić skargę do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane związane z kontem w Sklepie, do czasu aż je usuniesz lub my to
uczynimy z uwagi na naruszenie naszych praw.

Dane związane z Twoimi zakupami przechowujemy tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia Twoje
lub nasze związane z daną sprzedażą produktu.

Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowujemy tak długo, jak wymagają tego
przepisy rachunkowe lub podatkowe.

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz
swoją zgodę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl